Buscar
  • Wilson Sagae

Princípios

心身統一の四大原則

Shinshin touitsu no yon dai gensoku

Quatro principais princípios de unificação de mente e corpo

1. 臍下の一点に心をしずめ統一する

Seika no itten ni kokoro wo shizume touitsu suru

Mantenha o ponto um

2. 全身の力を完全に抜く

Zenshin no chikara wo kanzen ni nuku

Relaxe completamente

3. 身体の総ての部分の重みを、その最下部におく

Karada no subete no bubun no omomi wo sono saikabu ni oku

Mantenha o peso embaixo

4. 氣を出す

Ki wo dasu

Extenda Ki

4 visualizações0 comentário

Posts recentes

Ver tudo